Accessibility Tools

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Court
News
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรของศาลในจังหวัดศรีสะเกษและบุคลากรของสำนักงานอัยการในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างศาลจังหวัดศรีสะเกษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนางรอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ศาลจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการแจ้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลจังหวัดศรีสะเกษ กรณีศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของจำเลย ระหว่างศาลจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

  

   

 

 

    

 

 

 

  

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+