Accessibility Tools

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

การขอปล่อยชั่วคราวimage

หลักเกณฑ์การขอปล่อยชั่วคราว

ตัวอย่างหนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือน - กรณีใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว

แบบฟอร์ม แผนที่ตั้งหลักประกัน - กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว

หนังสือมอบอำนาจกรณีให้นำที่ดินมาเป็นหลักประกัน - กรณีเจ้าของที่ดินมอบอำนาจให้ผู้อื่นนำที่ดินมายื่นเป็นหลักประกัน

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมคู่สมรส - (คู่สมรสของนายประกัน)

(ตัวอย่าง) หนังสือรับรองเงินฝาก/สลากออมทรัพย์ 


image เอกสารแนบ